Bergsbydammen öppnar för trafik kl 14 fredagen 2020-04-24

Vårens arbeten med renovering av den mittersta utskovsluckan i Bergsbydammen har gått mycket bra, vilket innebär att vägen öppnas för trafik kl 14 fredagen 2020-04-24 – drygt en vecka tidigare än planerat. Några ytterligare arbeten som kräver total avstängning av vägen är inte planerade, men eftersom det handlar om en anläggning i ständig drift finns inga garantier då oväntade saker kan inträffa. Kortare/tillfälliga avstängningar av ett körfält (växelvis passage för biltrafik) kan bli aktuella under våren.