Hornavan

Historik

Det var Skellefteå stad som 1906 beslutade att börja bygga kraftstationer i Skellefteälven. Fram till 40-talet var staden den enda ägaren av kraftverk och regleringar i älven men med tiden tillkom flera intressenter, bland andra Vattenfall, Graningeverken och Boliden, som ägare av kraftstationer i älven.

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag, (SVF), grundades eftersom vattenlagen och miljöbalken säger att om det finns flera intressenter som nyttjar samma vatten skall det finnas ett vattenregleringsföretag som jämkar de olika intressena.

Under utbyggnadsperioden arbetade flera hundra människor inom SVF. De stora uppgifterna bestod i att göra hydrologiska utredningar, sköta om skade- och skogsfrågor och att konstruera och bygga dammanläggningar.

Med tiden har antalet anställda minskat bland annat på grund av att verksamheten förändrats.

Historisk bild